Motorola Mobility ist jetzt ein Lenovo-Unternehmen
Quelle: Lenovo

Motorola Mobility ist jetzt ein Lenovo-Unternehmen